HEM

”Om någon sa nåt dumt till mej, jag gick fram och slog honom. Nu om han gör så, jag tänker efter. Jag kan hantera det” - Deltagare DBDS


”Man lär sig mycket av varandra, någon annan ger mig ord och sedan kan jag använda dem” - Deltagare DBDS

DBDS: En metod för vår tids utmaningar

Sverige står som vi vet inför utmaningar som påverkar våra unga –

psykisk ohälsa, social oro och utanförskap.


DBDS (Din Bror och Din Syster) erbjuder en välbeprövad strategi

för att möta dessa utmaningar i praktiken.


I 20 år har DBDS använts framgångsrikt av kommuner i hela Sverige,

från Ystad i söder till Gällivare i norr.

Vad är DBDS?

  • Ett innovativt samtalsprogram för barn

          (10–12 år) och ungdomar (13–20 år).

  • 15–18 sessioner.
  • Varje session varar 45–90 minuter.
  • Används i form av samtalsgrupper, individuella träffar och klassrumsarbete.

Vad är effekterna av DBDS?

Effekter av DBDS metoden

varför behövs dbds?

För hjärnan och känslorna: DBDS hjälper ungdomar att förstå sina egna tankar och känslor, vilket är viktigt för att kunna hantera livet.


För trygghet och förståelse: Vi använder metoder som forskningen stödjer och skapar en plats där alla kan känna sig bekväma och accepterade.


För att växa och hitta gemenskap: DBDS stärker unga personers självförtroende och hjälper dem att känna sig som en del av en grupp, vilket är jätteviktigt när man växer upp.

varför använder dbds "task-shifting"?

För att göra metoder mer tillgängliga: DBDS använder smarta, beprövade metoder för att fler ska kunna använda dem, även de som inte är experter inom psykologi och terapi.


För att underlätta för alla: Vi gör det möjligt för alla, även utan specialutbildning, att använda dessa verktyg i sitt vardagliga arbete med barn och unga.


För att hjälpa samhället: Genom 'task-shifting' kan vi använda våra resurser bättre och se till att fler barn och unga får det stöd de verkligen behöver.

Utbilda dig i DBDS metoden